top of page

冬日送暖2019

WhatsApp Image 2019-01-12 at 11.38.58 PM

2018-19年度冬日送暖】
天氣乍暖還寒
今日青委就去左彩虹邨探訪老友記~
仲有香港行政會議非官守成員、香港工會聯合會副會長黃國健先生到場支持!
而且仲有贊助機構鼎力支持
呢個冬天一定好溫暖☺

bottom of page